معاونت دانشجويي و فرهنگي

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۶:۳۷

معرفی معاونت


 معاونت دانشجویی دانشگاه
 تلفن تماس: 08133117804 داخلی 204