معاونت دانشجويي و فرهنگي

پنحشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۴۸:۰۶

معرفی معاونت


دکتر حمید گودرزی افشار

دانشیار گروه شیمی دانشگاه

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

پست الکترونیکی: hamid_gafshar@yahoo.com

 تلفن تماس: 08133117804 داخلی 114