معاونت دانشجويي و فرهنگي

يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۳۸:۴۳

معرفی مدیریت


مهندس سجاد شمشیری

سرپرست امور دانشجویی

 هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه

 تلفن تماس: 33117807 - 081 داخلی: 201

ایمیل:  s.shamshiri@sjau.ac.ir                sajjadshamshiri@ut.ac.ir

 


برچسب ها: - معرفی مدیریت