معاونت دانشجويي و فرهنگي

چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۰:۳۲

معرفی مدیریت


دکتر مهدی فیضی سخا

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

 هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی - تاریخ تمدن ملل اسلامی

 تلفن تماس: 33117807 - 081 داخلی: 306

ایمیل:  feizisakha@gmail.com

 


برچسب ها: - معرفی مدیریت