معاونت دانشجويي و فرهنگي

چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۴۳:۵۰

مدیریت تربیت بدنی


مهدی امامی

سرپرست تربیت بدنی دانشگاه

پست الکترونیکی: mehdi.emami1361@gmail.com

تلفن تماس: 08133117804 داخلی205

 

 شرح وظایف

-فراهم آوردن تسهيلات لازم براي گسترش وتعميم ورزش در دانشگاه

-تنظيم وتدوين برنامه هاي پيشنهادي در رابطه باورزش دانشجويان با توجه به شرايط ومقتضيات دانشگاه

-ايجاد انگيزه وتشويق دانشجويان جهت شركت فعالانه در فعاليتهاي ورزشي

-نظارت وارزشيابي برنامه هاي ورزشي ،خدمات فني مربيان ونحوه اجراي برنامه ها

-نظارت وبرنامه ريزي دراداره سالن ها واماكن ورزشي

-حفظ وحراست فضاهاي ورزشي وامكانات موجود

-پيشنهادوبرنامه ريزي مسابقات ورقابت هاي مختلف ورزشي به مناسبت هاي مختلف طبق تقويم ورزشي سالانه

- آماده سازی ، هماهنگي ، نظارت وبرنامه ريزي وپيش بيني اعتبارات لازم جهت اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات داخلي،كشوري والمپيادهاي ورزشي

- اجرای مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آن و ایجاد رقابت سالم ورزشی جهت تقویت انگیزه و پذیرش نقش مفید ورزش در باروری قابلیت های فردی و اجتماعی و گنجاندن آن در برنامه روزانه و هفتگی دانشجویان ، کارمندان و اعضاء هیات علمی

-پيش بيني ونظارت برتهيه وسايل وتجهيزات مختلف ورزشي دانشگاه

-گسترش ورزش خوابگاهي

-پيش بيني بودجه ، وارائه گزارش ماهانه به معاونت دانشجويي دانشگاه

-پيگيري ومرتفع نمودن مشكلات وتنگناهاي ورزشي در حد امكانات دانشگاه

- عقد قرارداد با مربيان مختلف جهت اداره كلاس هاي ورزشي جهت دانشجويان وكاركنان

-ارائه خدمات آموزشي ونظارت وبرنامه ريزي واحدهاي درسي تربيت بدني او۲

-تشكيل كميته ورزش كاركنان جهت تعميم وگسترش ورزش در بين كاركنان دانشگاه 

- برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کارکنان دانشگاه

- انعکاس مطلوب فعالیتهای ورزشی دانشجویی به منظور ترغیب و تشویق سایر دانشجویان

-  ایجاد تفاهم نامه با اماکن ورزشی و ارائه تخفیفات به دانشجویان و کارکنان


برچسب ها: - تربیت بدنی