معاونت دانشجويي و فرهنگي

پنحشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۱۲:۲۲

تماس با معاونت


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر مهدی عبدالملکی

سرپرست امور فرهنگی و دانشجویی

7-33117804

201

2

رسول فراقان

کارشناس امور دانشجویی

7-33117804

204

3

صدیقه زارعی

کارشناس امور دانشجویی

7-33117804

206

4

مهدی امامی

سرپرست واحد تربیت بدنی

7-33117804

205

5

بسیج دانشجویی خواهران

بسیج دانشجویی خواهران

7-33117804

402

6

بسیج دانشجویی برادران

بسیج دانشجویی برادران

7-33117804

403

7

بسیج دانشجویی شهرستان

بسیج دانشجویی شهرستان

7-33117804

404

8

مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجویی

7-33117804

209

پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081                                                                                                    شماره فکس دانشگاه: 33117803

آدرس دانشگاه: اسدآباد، بلوار حاج کاظم حمزه ای، بلوار شهید رضائیان                                                               کد پستی دانشگاه: 6541861841


برچسب ها: - تماس با معاونت